Rzezba

Rzezba

Rzezba

W sferze sztuki bardzo istotnym jej elementem, wręcz całą dyscypliną artystyczną okazuje się być rzeźba. Jako rzeźbiarstwo rozumie się jedną ze sztuk plastycznych, które odznaczają się trójwymiarowością w zestawieniu na przykład z malarstwem wcześniej omówionym czy też bardzo ciekawie prezentującą się i modną dzisiaj grafiką. Przy rzeźbach warto wspomnieć o tym, iż są one szeroko podzielone pod wieloma kategoriami. Klasyfikacja opiera się na przykład na zastosowaniu wielorakich skali, na tejże podstawie można mówić o rzeźbie monumentalnej oraz miniaturowej. Klasyfikacja wydziela rozmaite parametry i czynniki podziału – na przykład rzeźby pełne oraz płaskorzeźby czyli inaczej reliefy. Patrząc na liczbę postaci, jakie są prezentowane na rzeźbach tu wspomnianych mówi się o wolnostojących czyli inaczej pojedynczych a także grupowych.

Ze względu na tematykę rzeźby przedstawiać mogą powiedzmy popiersia, przedstawienia pełno figurowe czyli posągi, głowy, popiersia a także uosobienia zoomorficzne. W nich natomiast wyszczególnia się zwierzęta fantastyczne oraz zwierzęta rzeczywiste. Nie zapominajmy także o cieszących się dużym zainteresowaniem rzeźbach abstrakcyjnych, które przecież są niesamowicie fascynujące a także nowoczesnych, nowatorskich instalacjach. Jeszcze co innego to rzeźby floralne. Patrząc na funkcję można mówić o rzeźbach dekoracyjnych a także kultowych oraz architektonicznych czy też memoratywnych. W tej ostatniej kategorii uwzględnia się z kolei posągi nagrobne ale też i pomnikowe rzeźby czego przykładem może być prezentacja posągu Zygmunta III Wazy na kolumnie.

– autor artykułu