O stronie

O stronie

O stronie

Sztuka obcuje z nami na stałe. Jest cała masa rozmaitych jej dyscyplin i rodzajów, niemniej jednak nie zapominajmy o tym, że każda z tychże dziedzin jest zupełnie inna. Wszystkie natomiast łączą się w zgraną całość, tworząc kulturę przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Do popularnych wariantów sztuki zalicza się między innymi malarstwo, rzeźbę oraz architekturę. O tych elementach opowiemy natomiast nieco bliżej w działach poniżej. Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych.

– autor artykułu